DRY NEEDLING


Triggerpunkter (muskelknutor) utgörs av spända muskelsträngar som orsakar lokal och/eller utstrålande smärta till ett specifikt område som är karaktäristiskt för triggerpunkten. Dessa behandlas snabbt och säkert med dry needling. När man träffar en triggerpunkt får man en snabb sammandragning i muskeln ( sk local twitch response) och därefter blir muskeln helt avslappnad.

Dry needling är något helt annat än traditionell akupunktur. Enda likheten är att sterila engångsakupunktunålar används.

Används effektivt på t ex axlar, sätesmuskulatur, framsida lår, baksida lår, spända vader och kan hjälpa mot bl a  falsk ischias och huvudvärk.

Kan fås i Deep Tissue Massage Therapeutic. Ges även vid behov i käkledsbehandling/käkmassage, 55 min.